Dane Stowarzyszenia

Polskie Stowarzyszenie Chorych Żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych PERMAF

 

SIEDZIBA:
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego

Oddział Kliniczny Żywienia i Chirurgii
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa

RACHUNEK BANKOWY 92 2490 0005 0000 4500 2844 1547 (Alior Bank S.A. Oddział w Warszawie)
KRS 0000356039 
NIP 7010236067 
REGON 142440737