Kim jest osoba żywiona dojelitowo?

Osoba żywiona dojelitowo, w warunkach domowych nie wymaga dalszej hospitalizacji, a jej stan zdrowia pozwala na bezpieczne leczenie w domu, bez konieczności stałej opieki lekarskiej. Z powodu braku możliwości wystarczającego do utrzymania przy życiu odżywiania się drogą naturalną, wymaga ona całkowitego lub uzupełniającego podawania substancji odżywczych przez zgłębnik lub przetokę odżywczą.

Opracowano na podstawie literatury:
1. Pertkiewicz, M., Korta, T. (red.). (2005). Standardy żywienia pozajelitowego i dojelitowego (s. 11). Warszawa: PZWL.