O nas

Nazwa Stowarzyszenia pochodzi od nazwisk osób, które rozpoczęły żywienie pozajelitowe w domu, w Polsce: PErtkiewicz, MAjewska, Fołtyn.

Powstało w maju 2010 roku z inicjatywny grupy pacjentów Oddziału Klinicznego Chirurgii i Żywienia, mieszczącego się w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. Profesora Witolda Orłowskiego w Warszawie.

Jesteśmy pierwszym ogólnopolskim stowarzyszeniem dla osób dorosłych żywionych sztucznie, jakie powstało w Polsce. Przed nami na rzecz pacjentów żywionych domowo działały tylko stowarzyszenia dla dzieci, a dla dorosłych lokalne stowarzyszenie w Olsztynie. 

Głównym celem Stowarzyszenia jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz chorych żywionych pozajelitowo i dojelitowo oraz wspieranie rozwoju żywienia pozajelitowego i dojelitowego w Polsce i za granicami RP. 

Korzyści płynące dla jednostki z przynależności do Stowarzyszenia „PERMAF” są następujące:

  • zapewnienie, iż jej głos wraz z głosem pozostałych członków będzie reprezentowany przez stowarzyszenie przed organami rządzącymi i instytucjami, co oznacza możliwość przedstawienia własnych problemów związanych z żywieniem pozajelitowym i dojelitowym;

  • wpływanie na politykę zdrowotną dotyczącą żywienia pozajelitowego i dojelitowego, a poprzez to decydowanie o kształcie żywienia domowego, czyli o własnym, indywidualnym sposobie żywienia i życia;

  • możliwość nawiązania kontaktu z pacjentami żywionymi domowo z macierzystego ośrodka żywienia, jak i z innych ośrodków w Polsce, wymiana doświadczeń, poglądów, uzyskanie wzajemnego wsparcia i zrozumienia;

  • możliwość udziału w spotkaniach edukacyjnych na tematy związane z żywieniem, przygotowane przez specjalistów w dziedzinie żywienia klinicznego.

Zapraszamy!

Cała zawartość prezentowanej strony internetowej stanowi wyłączną własność Polskiego Stowarzyszenia Chorych żywionych Pozajelitowo i Dojelitowo w Warunkach Domowych "PERMAF" i jest utworem w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych (Dz. U. 2006, Nr 90, poz. 631 ze zm.). żadna jej części nie może być rozpowszechniana lub kopiowana ani wykorzystywana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny), bez pisemnej zgody Stowarzyszenia "PERMAF".