Ośrodki żywienia dojelitowego i pozajelitowego

Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

ul. Długa 1/2, Poznań

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

tel. 61 854 90 00

http://www.sk1.am.poznan.pl/
 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 2 im. H. Święcickiego w Poznaniu

Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej

ul. Przybyszwskiego 49, Poznań

tel. 61 869 11 00 (centrala)

http://www.spsk2.pl/

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. M. Pirogowa w Łodzi

ul. Wólczańska 191/195, Łódź

Pracownia Leczenia Żywieniowego

tel. 42 636 82 30

http://www.pirogow.pl/

 

Klinika Chirurgii Ogólnej i Żywienia Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Szpital Kliniczny im. Profesora Witolda Orłowskiego CMKP w Warszawie

ul. Czerniakowska 231, Warszawa

tel. 22 622 76 18, 22 584 11 77, 22 584 13 20

http://www.szpital-orlowskiego.pl/

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie

ul. Żołnierska 18, Olsztyn

Pracownia przygotowania mieszanin żywieniowych

tel. 89 538 62 15

Pracownia żywienia poza-dojelitowego

tel. 89 538 62 77

http://www.wss.olsztyn.pl

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 4 w Lublinie

ul. Jaczewskiego 8, Lublin 

 tel. 81 724 45 00

Poradnia Leczenia Żywieniowego

tel. 78 188 72 32, 78 188 72 46
http://www.spsk4.lublin.pl
 

Poradnia Żywienia Klinicznego WSS im J. Gromkowskiego we Wrocławiu

ul. Koszarowa 5, Wrocław

tel. 71 326 13 27 do 31

http://szpital.wroc.pl/

 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mońkach

Al. Niepodległości 9, Mońki

tel. 85 727 81 30 (centrala)

http://www.spzoz.monki.pl/

 

Szpital Specjalistyczny im. Stanleya Dudricka w Skawinie

Oddział Chirurgii Ogólnej

ul. Tyniecka 15, Skawina

tel. 12 444 65 26 (infolinia czynna: pon-pt od 800 do 2000)

http://www.szpitalskawina.pl/

 

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotrliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

Poradnia Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

ul. Ogińskiego 6, Jelenia Góra

tel. 75 753 71 00 (centrala)

http://www.spzoz.jgora.pl/

 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny św. Barbary w Sosnowcu

Katedra i Oddział Kliniczny Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Urazów Wielonarządowych SUM

Plac Medyków 1, Sosnowiec

tel. 32 368 20 00

http://www.wss5.pl/

 

Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii CM UMK w Bydgoszczy

Poradnia Domowego Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 9, Bydgoszcz

tel. 52 585 40 00

http://jurasza.pl/
 

 DZIECI I MŁODZIEŻ

 

Instytut Pomnik CZD w Warszawie

Aleja Dzieci Polskich 20, Warszawa

Klinika Pediatrii i Żywienia

tel. 22 815 12 14

http://www.czd.pl/

 

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie

Oddział Leczenia Żywieniowego

ul. Wielicka 265,  Kraków

tel. 12 658 20 11 (centrala)

http://www.szpitalzdrowia.pl/

 

Zespół Leczenia Żywieniowego dla Dzieci i Dorosłych Copernicus w Gdańsku

Podmiot Leczniczy Sp. z o.o.

ul. Nowe Ogrody 1/6, Gdańsk

tel.58 764 01 00

http://copernicus.gda.pl/