Powikłania żywienia dojelitowego

Najczęstsze przyczyny powikłań:

Techniczne

 • wypadnięcie, zatkanie, przemieszczenie się zgłębnika;
 • przypadkowe usunięcie przetoki odżywczej;
 • zakażenie wokół przetoki odżywczej;
 • zużycie sprzętu np. pęknięcie końcówki zgłębnika;
 • zatkanie zgłębnika lub przetoki odżywczej.

Metaboliczne

 • niedobory lub nadmiar określonych składników pokarmowych i mineralnych w organizmie;
 • odwodnienie.

Pokarmowe

 • zaburzenia gastryczne: biegunka, kolka, wzdęcia, nudności, wymioty, zachłyśnięcie.

Septyczne

 • zakażenie wokół przetoki odżywczej;
 • zakażenie diety;
 • kolonizacja przewodu pokarmowego i górnych dróg oddechowych.
Opracowano na podstawie:
1. Pertkiewicz, M. (2007). Żywienie dojelitowe w warunkach domowych. Postępy żywienia klinicznego, 1/2006, (s. 5-14).