Powikłania żywienia pozajelitowego

Najczęstsze rodzaje powikłań: 

Mechaniczne

 • przypadkowe nakłucie tętnicy podobojczykowej; 
 • odma; 
 • zator powietrzny; 
 • zakrzepica dużych żył; 
 • niedrożność cewnika.

Metaboliczne

 • powikłania niedoborowe w wyniku niedostatecznej podaży elektrolitów, witamin, pierwiastków śladowych; 
 • niedobór niezbędnych kwasów tłuszczowych; 
 • hipo i hiperglikemia;
 • zaburzenia wodno-elektrolitowe; 
 • niewydolność wątroby; 
 • zespół metabolicznej choroby kości (osteopenia, osteoporoza). 

Septyczne

 • zakażenia cewnika podczas wprowadzania cewnika do żyły lub podczas prowadzenia ŻP w domu, rzadziej zakażenia krwiopochodne; 
 • zakażenia tunelu podskórnego. 

Opracowano na podstawie literatury: 
1. Szczygieł, B. (2008). Żywienie pozajelitowe i dojelitowe. W: J. Hasik, J. Gawęcki (red.), Żywienie człowieka zdrowego i chorego (s. 261-279). Warszawa: PWN. 
2. Pertkiewicz, M. (1994). Długotrwałe żywienie pozajelitowe w szpitalu i w domu. W: B. Szczygieł, J. Socha (red.), Żywienie pozajelitowe i dojelitowe w chirurgii (s. 354-355). Warszawa: PZWL. 
3. Sobotka, L., Camilo, M. E. (2007). Powikłania metaboliczne żywienia pozajelitowego. W: L. Sobotka, S.P. Allison, P. Fürst, R. F. Meier, M. Pertkiewicz, P. B. Soeters, T. Korta, M. Łyszkowska (red.), Podstawy żywienia klinicznego (s.276-282). Warszawa: PZWL.