Żywienie dojelitowe

Pompa perystaltyczna do podawania diet do jelita

Umożliwia precyzyjne ustawienie prędkości podaży diety. Może mieć zastosowanie do użytku stacjonarnego oraz mobilnego do plecaka. Obsługa pomp w języku polskim.

 

Pojemnik – worek z zestawem do podawania diet do żywienia dojelitowego metodą grawitacyjną lub przy użyciu pompy

     

Worek wypełniony preparatem żywieniowym do żywienia dojelitowego

Kompletna dieta do żywienia dojelitowego (tzw. "dieta przemysłowa”)

Zgłębnik gastrostomijny do żywienia do żołądka. Może być założony w czasie operacji lub może być zamiennikiem wcześniej założonego zgłębnika np. PEG

Balon silikonowy na końcu zgłębnika służący do uszczelnienia przetoki od ściany żołądka

Zgłębnik posiada 2 porty: do podawania diet i do wypełnienia balonu

Przepłukania zgłębnika można dokonać solą fizjologiczną, wodą przegotowaną, herbatą, wodą mineralną niegazowaną
 

     

Zestaw do operacyjnego wytwarzania przetoki

Zestaw do opatrunku na przetoce odżywczej